dimarts, 1 de febrer de 2011


dues llimones.....

les ultimes magranes de la temporada.

...tres llimones.

un silló de la Marina.


1 comentari: